Foto Rob Kattenburg in bibliotheek 1 Gallery Kunsthandel Rob Kattenburg

Rob Kattenburg in zijn privé bibliotheek

Over Rob Kattenburg

Foto Rob Kattenburg in bibliotheek 1 Gallery Kunsthandel Rob Kattenburg

Meer dan 50 jaar expert en kunsthandelaar, gespecialiseerd in maritieme kunst.

Kunsthandel Rob Kattenburg is al meer dan 50 jaar expert in maritieme oude kunst en neemt daarbij een unieke plaats in de internationale kunsthandel. Het specialisme omvat voornamelijk Hollandse en Vlaamse schilderijen, tekeningen en grafiek uit de 17e, 18e en 19e eeuw met scheepvaart en cartografie als onderwerp. Kunsthandel Rob Kattenburg wordt door zowel particuliere verzamelaars als de musea benaderd als het gaat om aankoop van een marine. Door zijn grote kennis en belangstelling voor onze maritieme historie is Rob Kattenburg al tientallen jaren een vraagbaak voor museum-conservatoren, grote collectioneurs en verzamelaars.

De steeds wisselende collectie omvat schilderijen, tekeningen en grafiek van grote meesters als Willem van de Velde en Ludolf Backhuysen naast dikwijls verrassend mooie werken van schilders die gewerkt hebben in de schaduw van de beroemdheden en toch een eigen stijl hebben ontwikkeld. Het interessante van deze laatste groep is dat zij veelal zeer aantrekkelijk geprijsd zijn.

Vanaf 1978 deed Rob Kattenburg mee aan de legendarische Kunst- en Antiekbeurs Delft, erna volgde de TEFAF in Maastricht en de nationale Kunst- en Antiekbeurs PAN in Amsterdam. Vanwege het internationale karakter en het feit dat het de belangrijkste beurs voor oude meesters ter wereld, is besloot de Amsterdamse kunsthandelaar in 2012 weer om deel te nemen aan de TEFAF. Zijn stand was een trefpunt voor iedereen die geïnteresseerd is in maritieme kunst.

C.L. Stooter Scheepvaart onder de kust met... klein Gallery Kunsthandel Rob Kattenburg

Van een gepassioneerde hobby tot serieus werk

Als schooljongen toonde Rob Kattenburg al een grote belangstelling voor onze roemrijke geschiedenis. Van zijn zakgeld kocht hij op het Waterlooplein prenten en deed daarbij soms opzienbare ontdekkingen. Een fraaie ets van Goya werd voor 25 cent aangeschaft en voor een ets van Reinier Nooms alias Zeeman moest hij 10 cent neertellen. Hij raakte vooral gefascineerd door ons maritieme verleden. Naast veelvuldige bezoeken aan musea las hij elk boek dat hij maar te pakken kon krijgen over de VOC, de grote ontdekkingsreizen en verdiepte hij zich in de schepen uit het glorietijdperk van de zeilvaart. Dat de schilderijen uit de Gouden Eeuw waarop deze schepen zijn weergegeven zijn bijzondere belangstelling trokken lag voor de hand. Het kon dan ook haast niet anders of hij maakte van zijn hobby zijn beroep. Het begon met prenten en kaarten later aangevuld met schilderijen en tekeningen. Het was in de tijd dat schilderijen naar verhouding goedkoop waren en er was een ruim aanbod. Voor een beginnend kunsthandelaar een prima start.
Nu, ruim vijftig jaar na dat eerste begin, is kunsthandel Rob Kattenburg een van de weinige internationale kunsthandelaren met maritieme kunst als specialisme.

HENDRIK MESDAG Binnenvallende Scheveningse bomschuiten klein Gallery Kunsthandel Rob Kattenburg

Een persoonlijk aankoop-advies

Nog veel te vaak laten collectioneurs en beginnende verzamelaars zich bij een voorgenomen aankoop verleiden door bekende namen als bijvoorbeeld Ludolf Backhuysen enz. Dat ook de grote meesters soms werk van mindere kwalitieit hebben geleverd wordt daarbij over het hoofd gezien. Om nog maar niet te spreken over de toeschrijving; is het schilderij wel van de betreffende meester. En last but not least de conditie waarin het werk kan verkeren.Vooral als de vraagprijs laag is, moet men op z’n hoede zijn. Vergeet niet dat een in alle opzichten prima schilderij van een bekende schilder als Willem van de Velde of Ludolf Backhuysen etc. over het algemeen kostbaar is.
En zo gebeurt het nog altijd dat een ‘voordelige’ aankoop meestal een grote teleurstelling blijkt te zijn. Ook financieel.

Al veertig jaar adviseren wij bij de aankoop van een marine. En dat advies is al die jaren hetzelfde gebleven: koop op de eerste plaats kwaliteit. De zogenaamde kleine meesters hebben soms schilderijen van zeer hoog artistiek niveau geleverd die kunnen wedijveren met menig werk van een grote meester. En de prijs van zo’n kwaliteitsschilderij is vele, vele malen lager dan wat men voor matig werk van een grote meester moet neerleggen.

ANDRIES VAN EERTVELT 5 klein Gallery Kunsthandel Rob Kattenburg

De ‘Grijze School’

Het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ is zeker van toepassing op deze tonalistische schilderijen waarvan Jan Porcellis de grondlegger is. Nooit eerder werden zee en rivieren zo ‘levensecht’ uitgebeeld. Prachtige, soms dreigende luchten, boven een woeste zee, gestoffeerd met een of meerdere schepen, maken een overweldigende indruk. Het zijn puur Hollandse schilderijen waarnaar men blijft kijken en die blijven boeien. Wij zien liever een storm van een kleine marineschilder als Pieter Mulier (1610-1670) van rond € 30.000,- dan een ‘brave’ vroege Van de Velde of Jan van de Cappelle van € twee tot tien miljoen. Wie de moeite neemt om kennis te maken met die nog steeds ondergewaardeerde ‘Grijze School’ zal niet teleurgesteld worden.

Ludolf Backhuysen 21 a two decker klein Gallery Kunsthandel Rob Kattenburg

Waar kopen

Daar is iedereen vrij in. Schilderijen worden uiteraard aangeboden in de kunsthandel en men kan ook bij de veiling terecht. Kiest men voor een algemene kunsthandel of voor een gespecialiseerde kunsthandel als kunsthandel Rob Kattenburg dan kan men een deskundig advies verwachten, een passende prijs en garantie. En natuurlijk service. Gaat de voorkeur uit naar een veiling dan moet men goed beslagen ten ijs komen. Aan zomaar kopen is een groot risico verbonden. Om een voorbeeld te noemen; in ons archief hebben wij alle schilderijen van Backhuysen die in de laatste veertig jaar in een veiling werden aangeboden gecatalogiseerd en onderzocht. De uitkomst is verrassend te noemen. Meer dan de helft van de als Backhuysen ter veiling aangeboden schilderijen bleken NIET van de hand van de schilder zelf te zijn. In vrijwel alle gevallen betrof het atelierwerk of van schilders-in-de-stijl-van als Aernout Smit, Wigerus Vitringa of Jan Claesz. Rietschoof. De kopers kochten een kat in de zak.

LANGENDIJK Callantsoog klein Gallery Kunsthandel Rob Kattenburg

De kosten bij kopen, verkopen of in commissie geven

Om bij de veiling te beginnen. Bij verkoop van een schilderij berekent de veiling vaak liefst 24.8% op de hamerprijs (tot € 400.000) aan de koper. De verkoper moet 10% aan kosten afrekenen. Met andere woorden: 1/3 gaat naar de veiling. Particulieren die een schilderij willen verkopen en aan kunsthandel Rob Kattenburg in consignatie geven betalen een commissie van slechts 20%.

De veiling is in principe geen juridische eigenaar. De veiling bemiddelt enkel tussen de verkopende partij (de inbrenger) en de kopende partij. voor de verkopende partij wordt (in het algemeen) circa 10% in rekening gebracht en voor de kopende partij 29.75% van de hamerprijs. Bijvoorbeeld: Als de veiling een object voor € 1.500.000 verkoopt (d.w.z. de hamerprijs), dan ontvangt de verkopende partij circa 1.2 miljoen en de koper betaalt € 1.500.000 + 29,75% (opgeld). Totaal een bedrag van € 1.946.250. De veiling verdient zo aan deze transactie circa € 746.250. Verkopen wij het schilderij voor u voor een prijs van € 1.950.000, dan brengen wij u 20% commissie in rekening en 21% BTW, waardoor u circa € 1.600.000 ontvangt!

C.L. Stooter Scheepvaart onder de kust met... klein Gallery Kunsthandel Rob Kattenburg

Van gepassioneerde hobby tot serieus werk

Als schooljongen toonde Rob Kattenburg al een grote belangstelling voor onze roemrijke geschiedenis. Van zijn zakgeld kocht hij op het Waterlooplein prenten en deed daarbij soms opzienbare ontdekkingen. Een fraaie ets van Goya werd voor 25 cent aangeschaft en voor een ets van Reinier Nooms alias Zeeman moest hij 10 cent neertellen. Hij raakte vooral gefascineerd door ons maritieme verleden. Naast veelvuldige bezoeken aan musea las hij elk boek dat hij maar te pakken kon krijgen over de VOC, de grote ontdekkingsreizen en verdiepte hij zich in de schepen uit het glorietijdperk van de zeilvaart. Dat de schilderijen uit de Gouden Eeuw waarop deze schepen zijn weergegeven zijn bijzondere belangstelling trokken lag voor de hand. Het kon dan ook haast niet anders of hij maakte van zijn hobby zijn beroep. Het begon met prenten en kaarten later aangevuld met schilderijen en tekeningen. Het was in de tijd dat schilderijen naar verhouding goedkoop waren en er was een ruim aanbod. Voor een beginnend kunsthandelaar een prima start.
Nu, ruim vijftig jaar na dat eerste begin, is kunsthandel Rob Kattenburg een van de weinige internationale kunsthandelaren met maritieme kunst als specialisme.

LUDOLF BACKHUYSEN 19 klein Gallery Kunsthandel Rob Kattenburg

De 'Grijze School'

Het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ is zeker van toepassing op deze tonalistische schilderijen waarvan Jan Porcellis de grondlegger is. Nooit eerder werden zee en rivieren zo ‘levensecht’ uitgebeeld. Prachtige, soms dreigende luchten, boven een woeste zee, gestoffeerd met een of meerdere schepen, maken een overweldigende indruk. Het zijn puur Hollandse schilderijen waarnaar men blijft kijken en die blijven boeien. Wij zien liever een storm van een kleine marineschilder als Pieter Mulier (1610-1670) van rond € 30.000,- dan een ‘brave’ vroege Van de Velde of Jan van de Cappelle van € twee tot tien miljoen. Wie de moeite neemt om kennis te maken met die nog steeds ondergewaardeerde ‘Grijze School’ zal niet teleurgesteld worden.

LANGENDIJK Callantsoog klein Gallery Kunsthandel Rob Kattenburg

Kosten bij kopen, verkopen of in commissie geven

Om bij de veiling te beginnen. Bij verkoop van een schilderij berekent de veiling vaak liefst 24.8% op de hamerprijs (tot € 400.000) aan de koper. De verkoper moet 10% aan kosten afrekenen. Met andere woorden: 1/3 gaat naar de veiling. Particulieren die een schilderij willen verkopen en aan kunsthandel Rob Kattenburg in consignatie geven betalen een commissie van slechts 20%.

De veiling is in principe geen juridische eigenaar. De veiling bemiddelt enkel tussen de verkopende partij (de inbrenger) en de kopende partij. voor de verkopende partij wordt (in het algemeen) circa 10% in rekening gebracht en voor de kopende partij 29.75% van de hamerprijs. Bijvoorbeeld: Als de veiling een object voor € 1.500.000 verkoopt (d.w.z. de hamerprijs), dan ontvangt de verkopende partij circa 1.2 miljoen en de koper betaalt € 1.500.000 + 29,75% (opgeld). Totaal een bedrag van € 1.946.250. De veiling verdient zo aan deze transactie circa € 746.250. Verkopen wij het schilderij voor u voor een prijs van € 1.950.000, dan brengen wij u 20% commissie in rekening en 21% BTW, waardoor u circa € 1.600.000 ontvangt!

HENDRIK MESDAG Binnenvallende Scheveningse bomschuiten klein Gallery Kunsthandel Rob Kattenburg

Een persoonlijk aankoopadvies

Nog veel te vaak laten collectioneurs en beginnende verzamelaars zich bij een voorgenomen aankoop verleiden door bekende namen als bijvoorbeeld Ludolf Backhuysen enz. Dat ook de grote meesters soms werk van mindere kwalitieit hebben geleverd wordt daarbij over het hoofd gezien. Om nog maar niet te spreken over de toeschrijving; is het schilderij wel van de betreffende meester. En last but not least de conditie waarin het werk kan verkeren.Vooral als de vraagprijs laag is, moet men op z’n hoede zijn. Vergeet niet dat een in alle opzichten prima schilderij van een bekende schilder als Willem van de Velde of Ludolf Backhuysen etc. over het algemeen kostbaar is.
En zo gebeurt het nog altijd dat een ‘voordelige’ aankoop meestal een grote teleurstelling blijkt te zijn. Ook financieel.

Al veertig jaar adviseren wij bij de aankoop van een marine. En dat advies is al die jaren hetzelfde gebleven: koop op de eerste plaats kwaliteit. De zogenaamde kleine meesters hebben soms schilderijen van zeer hoog artistiek niveau geleverd die kunnen wedijveren met menig werk van een grote meester. En de prijs van zo’n kwaliteitsschilderij is vele, vele malen lager dan wat men voor matig werk van een grote meester moet neerleggen.

Ludolf Backhuysen 21 a two decker klein Gallery Kunsthandel Rob Kattenburg

Waar kopen

Daar is iedereen vrij in. Schilderijen worden uiteraard aangeboden in de kunsthandel en men kan ook bij de veiling terecht. Kiest men voor een algemene kunsthandel of voor een gespecialiseerde kunsthandel als kunsthandel Rob Kattenburg dan kan men een deskundig advies verwachten, een passende prijs en garantie. En natuurlijk service. Gaat de voorkeur uit naar een veiling dan moet men goed beslagen ten ijs komen. Aan zomaar kopen is een groot risico verbonden. Om een voorbeeld te noemen; in ons archief hebben wij alle schilderijen van Backhuysen die in de laatste veertig jaar in een veiling werden aangeboden gecatalogiseerd en onderzocht. De uitkomst is verrassend te noemen. Meer dan de helft van de als Backhuysen ter veiling aangeboden schilderijen bleken NIET van de hand van de schilder zelf te zijn. In vrijwel alle gevallen betrof het atelierwerk of van schilders-in-de-stijl-van als Aernout Smit, Wigerus Vitringa of Jan Claesz. Rietschoof. De kopers kochten een kat in de zak.

Translate »
Scroll naar top