ANDRIES VAN EERTVELT genaamd NAENTKENS

Antwerpen 1590 – 1652

Een storm op open zee

Olieverf op paneel, 58.5 x 114.3 cm

Herkomst: Europese particuliere collectie

Gemonogrammeerd: AE

 

De krachtige penseelvoering is exemplarisch voor Eertvelts stile furioso, die lijkt voort te komen uit het werk van Agostino Tassi en cruciaal zou zijn voor de ontwikkeling van het Vlaamse zeventiende-eeuwse zeestuk.

Vanwege hun metaforische betekenis waren zeestormen in de humanistische periode een geliefd fenomeen in de beeldcultuur en de poëzie. In een Middelnederlands gedicht uit de late vijftiende eeuw is er al sprake van een ‘zondig schip’ van de ziel dat moest varen op Gods genade. Een vergelijkbare notie wordt gevat in een gedicht van Eertvelts collega en tijdgenoot, Bonaventura Peters, dat in de marge van een tekening bewaard is gebleven:

 

Als een schip op zee gedreven door de golven

eerst hoog, dan laag, in twijfel waar het zal varen,

door de woeste zee storm, zo gaat het met de conditie

van de mensen, die veel meer geneigd zijn tot het kwade

dan tot deugd, waardoor zij niets dan kwelling ondergaan,

zoals zeelui die naar zee gaan voor de strijd

die soms genoegen beleven aan een grote buit.

maar de reis zelden in hun voordeel uitpakt;

[…]

Het weer is heerlijk als men voor de wind kan zeilen

zolang men maar geen ondiepte vindt (die het schip zal splijten).

 

Zie: Brochure Andries van Eervelt genaamd Naentkens, Galerie Rob Kattenburg BV 2018

ANDRIES VAN EERTVELT genaamd NAENTKENS

Scroll naar top