Home

Recent verkocht

Hier afgebeeld zijn drie werken die we recent verkochten. Voor meer informatie klikt u op de afbeeldingen. zeegezicht of zeestuk kopen benieuwd naar de huidige collectie oude Nederlandse meester?

Meer dan 50 jaar kunst expert & kunsthandelaar

Gespecialiseerd in maritieme kunst

Kunsthandel Rob Kattenburg is al meer dan 50 jaar expert in maritieme oude kunst en neemt daarbij een unieke plaats in de internationale kunsthandel. Het specialisme omvat voornamelijk Hollandse en Vlaamse schilderijen, tekeningen en grafiek uit de 17e, 18e en 19e eeuw met scheepvaart, cartografie, marines, zeegezicht of zeestuk schilderijen uit de gouden eeuw als onderwerp. Kunsthandel Rob Kattenburg wordt door zowel particuliere verzamelaars als de musea benaderd als het gaat om aankoop van Nederlandse marine schilderijen en antiek. Door zijn grote kennis en belangstelling voor onze Nederlandse maritieme historische kunst is Rob Kattenburg al tientallen jaren een vraagbaak voor museumconservatoren, grote collectioneurs en verzamelaars.

Foto Rob Kattenburg in bibliotheek 1 Gallery Kunsthandel Rob Kattenburg
Rob Kattenburg in zijn privé - bibliotheek

Diensten

Taxaties kunnen we helaas niet meer kosteloos doen, door de vele aanvragen. Voor een taxatie of expertise moeten we € 350,- + 21% btw per uur in rekening brengen. Dit is in 95% van de gevallen voldoende. Tevens kunnen we gedurende dit consult u adviseren inzake restauratie en lijstwerk.
Regelmatig publiceert kunsthandel Rob Kattenburg fraai geïllustreerde brochures en catalogi die uiteraard betrekking hebben op de scheepvaart. Deze publicaties vormen een waardevolle aanvulling op de bestaande literatuur. Zolang de voorraad strekt zijn deze publicaties aan te vragen door overmaking van € 20,- voor een brochure en € 25,- voor een gebonden publicatie (exclusief porto).

Kunsthandel Rob Kattenburg koopt en verkoopt maritieme schilderijen en tekeningen van oude meesters, maar ook etsen en gravures met scheepvaart – van museale kwaliteit – als onderwerp. In- en verkoop betreft alleen kunstwerken uit de 17e, 18e en 19e eeuw (niet na 1900!). Ook worden schilderijen in consignatie genomen.

Kunsthandel Rob Kattenburg beschikt over een eigen documentatiecentrum. Naast een zeer uitgebreide bibliotheek staat een gedurende vijftig jaar opgebouwd (foto)archief ten dienste van kunsthistorisch en historisch onderzoek. Daarnaast beschikt het documentatie centrum over een archief met afbeeldingen en veilingprijzen van in het verleden verkochte  maritieme kunstwerken.  Een speurtocht naar de geschiedenis van welke marine dan ook wordt vrijwel altijd met succes bekroond.

Logo
CORNELIS CLAESZ. VAN WIERINGEN

Belangrijke aankoop

De Vereeniging Historisch Scheepvaart Museum te Amsterdam kocht voor ruim € 300.000 een belangrijk schilderij van de zeventiende eeuwse marineschilder Cornelis Claesz van Wieringen (1580-1633). Het schilderij was een modello – een verkleinde versie om de opdrachtgever te laten zien hoe het uiteindelijke schilderij er uit zou gaan zien. Het modello is nu een van de topstukken in de museumcollectie. Rob Kattenburg was ook van mening dat dit modello in het bezit van het museum zou moeten komen. Zijn expertise en hulp werd dankbaar aanvaard.

Afgesproken werd dat Rob Kattenburg niet in de veilingzaal zal bieden maar per telefoon, want zijn aanwezigheid zou anderen op een idee kunnen brengen. De spannende veiling werd met succes bekroond en Rob Kattenburg kon melden dat het hem gelukt was het schilderij voor het museum aan te kopen! Recent heeft het Scheepvaartmuseum te Amsterdam een schilderij van Reinier Nooms ‘Gezicht op het IJ met s’ lands Zeemagazijn’ thans het scheepvaartmuseum aangekocht voor zijn 100 jarig jubileum

Een persoonlijk aankoop-advies

Nog veel te vaak laten collectioneurs en beginnende verzamelaars zich bij een voorgenomen aankoop verleiden door bekende namen als bijvoorbeeld Ludolf Backhuysen enz. Dat ook de grote meesters soms werk van mindere kwalitieit hebben geleverd wordt daarbij over het hoofd gezien. Om nog maar niet te spreken over de toeschrijving; is het schilderij wel van de betreffende meester. En last but not least de conditie waarin het werk kan verkeren.Vooral als de vraagprijs laag is, moet men op z’n hoede zijn. Vergeet niet dat een in alle opzichten prima schilderij van een bekende schilder als Willem van de Velde of Ludolf Backhuysen etc. over het algemeen kostbaar is. En zo gebeurt het nog altijd dat een ‘voordelige’ aankoop meestal een grote teleurstelling blijkt te zijn. Ook financieel.

Al vijftig jaar adviseren wij bij de aankoop van een marine. En dat advies is al die jaren hetzelfde gebleven: koop op de eerste plaats kwaliteit. De zogenaamde kleine meesters hebben soms schilderijen van zeer hoog artistiek niveau geleverd die kunnen wedijveren met menig werk van een grote meester. En de prijs van zo’n kwaliteitsschilderij is vele, vele malen lager dan wat men voor matig werk van een grote meester moet neerleggen. En zo gebeurt het nog altijd dat een ‘voordelige’ aankoop meestal een grote teleurstelling blijkt te zijn. Ook financieel.

s backhuyzen ruyter 375 Gallery Kunsthandel Rob Kattenburg
s verschuier prins willem 375 2 Gallery Kunsthandel Rob Kattenburg

Taxatie & Restauratie

Taxaties kunnen we helaas niet meer kosteloos doen, door de vele aanvragen. Voor een taxatie of expertise moeten we € 350,- + 21% btw per uur in rekening brengen. Dit is in 95% van de gevallen voldoende. Tevens kunnen we gedurende dit consult u adviseren inzake restauratie en lijstwerk.

Inkoop & verkoop

Kunsthandel Rob Kattenburg koopt en verkoopt maritieme schilderijen en tekeningen van oude meesters, maar ook etsen en gravures met scheepvaart als onderwerp. In- en verkoop betreft alleen kunstwerken uit de 17e, 18e en 19e eeuw (niet na 1900!). Ook worden schilderijen in consignatie genomen.
s mesdag calm 375 Gallery Kunsthandel Rob Kattenburg
Jan Mijtens Portret Tromp te koop staand diensten klein Gallery Kunsthandel Rob Kattenburg

Publicaties

Regelmatig publiceert kunsthandel Rob Kattenburg fraai geïllustreerde brochures en catalogi die uiteraard betrekking hebben op de scheepvaart. Deze publicaties vormen een waardevolle aanvulling op de bestaande literatuur. Zolang de voorraad strekt zijn deze publicaties aan te vragen door overmaking van € 20,- voor een brochure en € 25,- voor een gebonden publicatie (exclusief porto).
ANDRIES VAN EERTVELT 5 klein Gallery Kunsthandel Rob Kattenburg

Kunsthistorisch onderzoek

Kunsthandel Rob Kattenburg beschikt over een eigen documentatiecentrum. Naast een zeer uitgebreide bibliotheek staat een gedurende veertig jaar opgebouwd (foto)archief ten dienste van kunsthistorisch en historisch onderzoek. Daarnaast beschikt het documentatie centrum over een archief met afbeeldingen en veilingprijzen van in het verleden verkochte  maritieme kunstwerken.  Een speurtocht naar de geschiedenis van welke marine dan ook wordt vrijwel altijd met succes bekroond.

Home

Verhuisbericht

Recent verkocht

Hier afgebeeld zijn drie werken die we recent verkochten. Voor meer informatie klikt u op de afbeeldingen. Benieuwd naar de huidige collectie oude Nederlandse meester?

Meer dan 50 jaar kunst expert & kunsthandelaar

Gespecialiseerd in maritieme kunst

Kunsthandel Rob Kattenburg is al meer dan 50 jaar expert in maritieme oude kunst en neemt daarbij een unieke plaats in de internationale kunsthandel. Het specialisme omvat voornamelijk Hollandse en Vlaamse schilderijen, tekeningen en grafiek uit de 17e, 18e en 19e eeuw met scheepvaart, cartografie, marines, zeegezichten schilderijen uit de gouden eeuw als onderwerp. Kunsthandel Rob Kattenburg wordt door zowel particuliere verzamelaars als de musea benaderd als het gaat om aankoop van Nederlandse marine schilderijen en antiek. Door zijn grote kennis en belangstelling voor onze Nederlandse maritieme historische kunst is Rob Kattenburg al tientallen jaren een vraagbaak voor museumconservatoren, grote collectioneurs en verzamelaars.

Foto Rob Kattenburg in bibliotheek 1 Gallery Kunsthandel Rob Kattenburg
Rob Kattenburg in zijn privé - bibliotheek

Diensten

s mesdag calm 375 Gallery Kunsthandel Rob Kattenburg

Taxatie & Restauratie

Taxaties kunnen we helaas niet meer kosteloos doen, door de vele aanvragen. Voor een taxatie of expertise moeten we € 350,- + 21% btw per uur in rekening brengen. Dit is in 95% van de gevallen voldoende. Tevens kunnen we gedurende dit consult u adviseren inzake restauratie en lijstwerk.
s mesdag calm 375 Gallery Kunsthandel Rob Kattenburg

Publicaties

Regelmatig publiceert kunsthandel Rob Kattenburg fraai geïllustreerde brochures en catalogi die uiteraard betrekking hebben op de scheepvaart. Deze publicaties vormen een waardevolle aanvulling op de bestaande literatuur. Zolang de voorraad strekt zijn deze publicaties aan te vragen door overmaking van € 20,- voor een brochure en € 25,- voor een gebonden publicatie (exclusief porto).
ABRAHAM VAN BEYEREN klein 2 Gallery Kunsthandel Rob Kattenburg

Inkoop & verkoop

Kunsthandel Rob Kattenburg koopt en verkoopt maritieme schilderijen en tekeningen van oude meesters, maar ook etsen en gravures met scheepvaart – van museale kwaliteit – als onderwerp. In- en verkoop betreft alleen kunstwerken uit de 17e, 18e en 19e eeuw (niet na 1900!). Ook worden schilderijen in consignatie genomen.

ANDRIES VAN EERTVELT 5 klein Gallery Kunsthandel Rob Kattenburg

Kunsthistorisch onderzoek

Kunsthandel Rob Kattenburg beschikt over een eigen documentatiecentrum. Naast een zeer uitgebreide bibliotheek staat een gedurende vijftig jaar opgebouwd (foto)archief ten dienste van kunsthistorisch en historisch onderzoek. Daarnaast beschikt het documentatie centrum over een archief met afbeeldingen en veilingprijzen van in het verleden verkochte  maritieme kunstwerken.  Een speurtocht naar de geschiedenis van welke marine dan ook wordt vrijwel altijd met succes bekroond.

CORNELIS CLAESZ. VAN WIERINGEN

Belangrijke aankoop

De Vereeniging Historisch Scheepvaart Museum te Amsterdam kocht voor ruim € 300.000 een belangrijk schilderij van de zeventiende eeuwse marineschilder Cornelis Claesz van Wieringen (1580-1633). Het schilderij was een modello – een verkleinde versie om de opdrachtgever te laten zien hoe het uiteindelijke schilderij er uit zou gaan zien. Het modello is nu een van de topstukken in de museumcollectie. Rob Kattenburg was ook van mening dat dit modello in het bezit van het museum zou moeten komen. Zijn expertise en hulp werd dankbaar aanvaard.

Afgesproken werd dat Rob Kattenburg niet in de veilingzaal zal bieden maar per telefoon, want zijn aanwezigheid zou anderen op een idee kunnen brengen. De spannende veiling werd met succes bekroond en Rob Kattenburg kon melden dat het hem gelukt was het schilderij voor het museum aan te kopen! Recent heeft het Scheepvaartmuseum te Amsterdam een schilderij van Reinier Nooms ‘Gezicht op het IJ met s’ lands Zeemagazijn’ thans het scheepvaartmuseum aangekocht voor zijn 100 jarig jubileum
s backhuyzen ruyter 375 Gallery Kunsthandel Rob Kattenburg

Een persoonlijk aankoop-advies

Nog veel te vaak laten collectioneurs en beginnende verzamelaars zich bij een voorgenomen aankoop verleiden door bekende namen als bijvoorbeeld Ludolf Backhuysen enz. Dat ook de grote meesters soms werk van mindere kwalitieit hebben geleverd wordt daarbij over het hoofd gezien. Om nog maar niet te spreken over de toeschrijving; is het schilderij wel van de betreffende meester. En last but not least de conditie waarin het werk kan verkeren.Vooral als de vraagprijs laag is, moet men op z’n hoede zijn. Vergeet niet dat een in alle opzichten prima schilderij van een bekende schilder als Willem van de Velde of Ludolf Backhuysen etc. over het algemeen kostbaar is. En zo gebeurt het nog altijd dat een ‘voordelige’ aankoop meestal een grote teleurstelling blijkt te zijn. Ook financieel.

Al vijftig jaar adviseren wij bij de aankoop van een marine. En dat advies is al die jaren hetzelfde gebleven: koop op de eerste plaats kwaliteit. De zogenaamde kleine meesters hebben soms schilderijen van zeer hoog artistiek niveau geleverd die kunnen wedijveren met menig werk van een grote meester. En de prijs van zo’n kwaliteitsschilderij is vele, vele malen lager dan wat men voor matig werk van een grote meester moet neerleggen. En zo gebeurt het nog altijd dat een ‘voordelige’ aankoop meestal een grote teleurstelling blijkt te zijn. Ook financieel.

Translate »
Scroll naar top