Een keuze uit onze collectie
Een keuze uit onze collectie 1982

Ontwerp voor zijn eigen jaclzt
Pen en bruine inkt: -118 x 298 mm.
Gemonogrammeerd linksonder en tevens in de wimpel op de achtersteven.
Met de volgende aantekening van de artiest:
’ot'te door ginck houd te beter\vese' en ‘binne soo dick als buvte do kiel en breeder als hogh de kiel gaene ofte A 1 planck naeste d kiel dick vol 2 duijm ot'temcr(?) en breet Deze aantekeningen gcven informatie over de dikte en \'orm van de kiel.

Wlilmiiwk: Wapen van Genua (Robinson nr. -lb’ maar met de letter Z in de onderste cirkel). Het watermerk doet een datum rond 1687 veronderstellen.
Hcrkomsf: D. G. van Beuningen, Vierhouten (L. 758).
Litvmlimr: M. Robinson, 1, pag. 91, nr. 517-520. Van de Velde drawings in the Nat. Mar. Museum.

Hij schriift over deze tekening:

‘A drawing in the collection of D. G. van Beuningen at Vierhouten has an ltalian watermark not usuall_v found in England before 1680. lt is possible that Van de Velde planned originally to build a yacht while he was with the Dutch and he revived his scheme when he came to England.
lt is unlikely that she was ever built as designed because she cannot be recognized in any paintings and drawings.
There is, however, a boeier yacht shown in a painting in the National Gallery (978) having the monogram WVV in the pendant at the stern as in the drawing at \’ierhouten.'
Opmerking: Door het aangeven van het monogram WVV in de wimpel zal het zeker de bedoeling van W. van de Velde geweest zijn om het iacht voor eigen gebruik te laten bouwen.