JACOBUS STORCK
De Haringpakkerstoren in Amsterdam met ingebouwd uurwerk