HENDRIK DE MEYER
Ijsvermaak voor de Maas op Rotterdam