JAN THEUNISZ. BLANCKERHOFF OOK WEL GENOEMD JAN MAAT (MAET)
Schepen voor de kust, mogelijk van Emden