DE PORTRETTEN VAN LUITENANT-ADMIRAAL MICHIEL ADRIAENSZOON DE RUYTER, NEDERLANDS BEROEMDSTE ZEEHELD. ZIJN VROUW ANNA VAN GELDER EN ZIJN ZOON ENGEL DE RUYTER.
Portraits