ANDRIES VAN EERTVELT genaamd NAENTKENS
A ship's battalion