KUNSTHANDEL ROB KATTENBURG B.V.
Forty years of specializing in maritime painting - Maritime Museum

De Gouden Eeuw komt weer tot leven aan het IJ. Als handelspartner – maar vooreerst als betrokken vriend – feliciteren wij directie en medewerkers van het Scheepvaartmuseum met de opening van het volledig gerestaureerde gebouw. Het is duidelijk dat er door alle betrokkenen titanenarbeid is verricht om ’s Lands Zeemagazijn in oude glorie te herstellen. Een monument voor de Nederlandse zeegeschiedenis, dat met zijn collectie en tentoonstellingen nog vele generaties zal inspireren. Een collectie – en het is niet zonder trots dat ik het vermeld – waar ons bedrijf een steentje aan heeft bijgedragen met de verkoop van belangrijke schilderijen en tekeningen.

Sinds veertig jaar legt ons bedrijf zich toe op de handel in maritieme schilderkunst met een uitgelezen selectie schilderijen en tekeningen van zeventiende-, achttiende- en negentiende-eeuwse meesters tot aan het impressionisme. Naast werk van klinkende namen als Hendrick Corneliszoon Vroom, vader en zoon Willem van de Velde, Ludolf Backhuysen, J.C. Schotel, Martinus Schouman, J.B. Jongkind en H.W. Mesdag, bieden wij ook een keur aan schilderijen van kleinere meesters, die in kwaliteit en maritiem-historisch belang de grote namen benaderen. Ook maakt grafiek, naast een bescheiden keuze aan scheepsantiek en cartografie, standaard deel uit van onze collectie.