HENDRIK WILLEM MESDAG
Vissersboten voor Anker (Scheveningen), ca. 1878