PIETER VAN SOEST
The Battle of Schooneveld on June 7 and June 14, 1673

Olieverf op doek, 151.5 x 239.8 cm.
Indistinctly signed: PV….
Provenance: Privé collectie Groot- Brittannië

Ten tijde van de Derde Engels-Nederlandse oorlog (1672-1674) vond op 7 juni en 14 juni 1673 de zeeslag bij Schooneveld plaats. (zie kaartje met het overzicht van de Zeeslagen). De locatie waar de zeeslag plaatsvond was bij de monding van de Westerschelde, ter hoogte van Zeeuws-Vlaanderen, voor de kust van het eiland Walcheren. Het was een gebied met rondom talloze zandbanken en het was lastig manoeuvreren voor vijandelijke schepen zeker vanwege het feit dat deze grotere diepgang hadden.

Het eskader van de Blauwe vlag onder commando van de Engelse admiraal Sir Edward Spragge gaat eerst met Luitenant Admiraal Banckert, daarna met de Luitenant Admiraal Generaal De Ruyter en ten slotte met Luitenant Admiraal Tromp in gevecht. De eerste zeeslag vond plaats op 7 juni 1673 en de tweede zeeslag op 14 juni 1673.

Op het schilderij, dat een combinatie laat zien van de twee zeeslagen bij Schoonevelt, zijn de volgende schepen en hun commandanten weergegeven (van rechts naar links):
A) Sir Edward Spragge, admiraal van het Blauwe Eskader varende op de Royal Prince met 100 stukken.
B) Luitenant-Admiraal Cornelis Tromp op de Gouden Leeuw met 82 stukken van de Admiraliteit van Amsterdam.
C) Bevelhebber Luitenant- Admiraal- Generaal Michiel de Ruyter op de Zeven Provinciën met 80 stukken van de Admiraliteit van Rotterdam.
D) Vice- Admiraal Cornelis Evertsen op de Zierikzee met 60 stukken van de Admiraliteit van Zeeland.
E) Luitenant Admiraal A. Banckert op de Walcheren met 70 stukken eveneens van de Admiraliteit van Zeeland.
F) Prins Rupert, commandant van de gecombineerde Engels en Franse vloot, op de Royal Charles met 100 stukken.