LIEVE VERSCHUIER

Rotterdam 1627 – 1686

Schepen op een woelige zee

Olieverf op doek, 59.3 x 79.3 cm

Gesigneerd op drijfhout l.r.:  VERSCHUIR

Herkomst:

Frankrijk, particuliere collectie

 

Algemeen wordt aangenomen dat Lieve Pietersz. Verschuier in Rotterdam geboren is, maar we komen hem voor het eerst tegen in een document van 13 maart 1652, waaruit blijkt dat hij toen in Amsterdam verbleef. Het is niet bekend of hij daar in de leer was bij een schilder. In 1653 was Verschuier terug in Rotterdam, waar hij voortijdig zijn testament maakte, ‘beeltsnijder ziekelijk zijnde’. Volgens Houbraken (1721), de biograaf van de kunstenaar, moet hij na 1653 naar Rome zijn gegaan. Zijn verblijf in de Eeuwige Stad was van korte duur en in 1656 keerde hij terug naar Rotterdam. In 1674 werd Lieve benoemd tot beeldhouwer aan de rijkswerf en klom zelfs op tot ‘hoofdman’ van het St. Lucasgilde. In 1698 beschreef Spaan hem als een uitstekend schilder van dageraadstaferelen, scheepvaart en water, en tevens als een goed beeldhouwer. De schilder en beeldhouwer werd op 17 december 1686 in de Franse Kerk te Rotterdam begraven.

 

Helaas is er niets bewaard gebleven van het prachtige beeldhouwwerk dat Lieve voor de Rotterdamse Admiraliteit moet hebben vervaardigd. Van zijn schilderijen zijn er zo’n vijfenzeventig bekend. De meest in het oog springende zijn taferelen van schepen in de schemering met poëtische wolken en wolkenformaties, en schitterende zonsondergangen die doen denken aan het werk van Claude Lorrain (Champagne 1600- Rome 1682). Waarschijnlijk heeft Lieve Verschuier schilderijen van deze beroemde meester gezien toen hij in Rome was.

LIEVE VERSCHUIER

Scroll naar top